Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder metall og andre komponenter som kan være skadelige for miljøet. Det er viktig at forbrukere leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller til en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene behandles korrekt og resten av produktet gjenvinnes. 

 

Lagerpriser er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Våre forpliktelser gjelder både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. 

Avfallsforskriften

Kap. 1 i avfallsforskriften handler om kasserte elektriske og elektroniske produkter. 

 

Hele avfallsforskriften finner du her

 

Formålet med avfallsforskriften er å redusere de miljøproblemene som forårsakes av EE-avfall. Gjennom kildesortering og forsvarlig behandling av miljøskadelige komponenter, reduseres miljøbelastningen. 

Importøransvar

Som importør av EE-produkter, er Lagerpriser medlem av Elreturs retursystem for EE-avfall. Det betyr at vi bidrar til å finansiere innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning og disponering, samt annen behandling av EE-avfall. 

 

Elreturs mottak for EE-avfall finnes over hele landet, og her kan EE-avfall leveres inn gratis. 

 

Finn mottak her

Forhandleransvar

Som forhandler av EE-produkter er Lagerpriser forpliktet til å ta imot EE-avfall (husholdningsavfall) vederlagsfritt. I tillegg til dette tar vi imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt, ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. 

 

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Lagerpriser omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. 

 

Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt. Lagerpriser benytter seg av Elreturs mottaksanlegg som finnes over hele landet. 

 

Finn mottak her

Hva skjer med avfallet?

Lagerpriser sørger for at EE-avfall som leveres inn til våre mottak håndteres av Bring. Under oppbevaring skal de ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering blir ikke redusert. 

 

Elretur sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 % av alt EE-avfall som er samlet inn, gjenvinnes.

 

Se også WEEE Directive, den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk. 

Hva skal leveres inn?

Alt som har eller trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, er et EE-produkt. Alle EE-produkter som kasseres skal leveres til miljøsanering og gjenvinning. 

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

 

Kontakt oss